Mijn blogs. Een kijkje achter de schermen, nieuws of andere informatie. Veel leesplezier!

nb: Het is een hele eer als je mijn foto's en teksten waardeert en eventueel deelt. Breng me wel even op de hoogte. Foto's zonder toestemming gebruiken is schending van het auteursrecht. Teksten kopiëren zonder voorafgaande toestemming is plagiaat. Bij overtreding van beide ontvang je de factuur zoals deze op dat moment rechtsgeldig is. Een simpel telefoontje of email bericht kan alles voorkomen.

Fotograaf Limburg: COVID-19 Protocol Fotografie Sector

De Fotovakvrouw en het COVID-19 Protocol

Een fotograaf moet 'Corona-proof' kunnen werken. De beroepsorganistaie voor professionele fotografen, Dutch Photographers (DuPho), heeft dit protocol opgesteld om daarbij te helpen. Alle leden van DuPho hebben input kunnen leveren en velen hebben dat ook gedaan, vanuit hun eigen specifieke vakkennis. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Op basis van de RIVM-adviezen zijn verschillende landelijke protocollen opgesteld door de Rijksoverheid, beroepsorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties. De Fotovakvrouw sluit bij die protocollen aan. Als de maatregelen van de overheid of de inzichten van het RIVM veranderen, volgt De Fotovakvrouw de gewijzigde protocollen.

KLIK HIER VOOR UPDATE PROTOCOL DUPHO 13-01-2021

Algemene regels voor iedereen

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag jeweer naar buiten.
 • Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met een COVID-19 patiënt nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere persoon buiten jouw huishouden.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was voor vertrek van huis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van een locatie.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Beperk zo veel mogelijk het ontmoeten van mensen uit de risicogroepen.

 

Fotograferen op locatie

Straatfotografie is toegestaan. Houd je daarbij uiteraard wel aan de maatregelen. De belangrijkste zijn: de 1,5 meterafstand, zoveel mogelijk alleen op pad en alleen als je in goede gezondheid bent. Zowel buiten als in gebouwen zijn vaak protocollen van kracht. Voor de openbare ruimte zijn de basisregels van de rijksoverheid leidend. Deze zijn te vinden opde website van de Rijksoverheid.

 

Specifiek voor trainingen en workshops

Aangaande het geven van workshops en trainingen op het gebied van fotografie geldt tevens het protocol Veilig trainen’. Dit protocol volgt De Fotovakvrouw altijd.

Voor werkruimtes heeft MKB-Nederland, VNO-NCW, FNV CNV Unie een aantal protocollen opgesteld. Dit protocol volgt De Fotovakvrouw altijd. Zie de Coronaregels en veiligheid.

 

Specifiek voor de studio

 • De studio wordt voor ieder bezoek schoongemaakt
 • Handschoenen worden zo veel mogelijk gedragen
 • Er worden niet meer personen toegelaten dan het door het VNO-NCW-protocol en het RIVM aangeven
 • Ramen staan altijd open
 • Deurklinken, meubilair, lichtknopjes en ander contactpunten worden ontsmet
 • Bij binnenkomst wordt gecheckt of er COVID-19 klachten zijn: verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest. Indien deze er zijn wordt de toegang geweigerd.
 • Handen worden niet geschud
 • Er zijn voldoende desinfectiemiddelen aanwezig
 • Een groep van kinderen onder de 12 jaar mag in de studio. Deze worden echter bij De Fotovakvrouw alleen op locatie, niet in de studio gefotografeerd. Hierbij wordt voldoende afstand gehouden.
 • Bezoeken worden zo gepland dat verschillende bezoekers elkaar niet treffen.

 

Fotograferen in het buitenland

De regels hierboven gelden voor fotografie in Nederland. In het buitenland gelden soms afwijkende regels, die bovendien vaak streng worden gehandhaafd met hoge boetes. De Fotovakvrouw stelt zich van te voren op de hoogte van deze regels voordat naar het betreffende land wordt gegaan. Hierdoor kan het voorkomen dat de opdracht niet kan worden uitgevoerd.

 

Met de geldende protocollen kan De Fotovakvrouw haar werkzaamheden prima uitvoeren, samen maken we er het beste van!

Gezonde groeten,

<< terug naar alle blogberichten